❖ Lĩnh vực hoạt động

NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN hoạt động ở lĩnh vực Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Đường Kim Ngọc Vinh Yen

❖ Số điện thoại

Số hotline 84945314148
Chào mừng các bạn đến với NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN Chuẩn vs duy nhất tại Vĩnh Yên

Bài viết về NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN

NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN
🌹🌹🌹LỄ TÌNH YÊU-PHIÊU VỚI NHẮNG NƯỚNG🌹🌹🌹 🤪🤪 Để NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN Phục vụ bữa ăn cho Tình Yêu của bạn 👍Giảm ngay 10% trên tổng hoá đơn (từ 10h-14h hàng ngày)... 👍 Giảm 10% khi đặt bàn trước 16h 🤪 Ăn Nướng —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN 🤪 Ăn Lẩu —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN DC: Kiot 6 bờ hồ Hoàng Quy - Kim Ngọc - tp Vĩnh Yên
LH: 0945314148 See More
NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN
🌹🌹🌹LỄ TÌNH YÊU-PHIÊU VỚI NHẮNG NƯỚNG🌹🌹🌹 🤪🤪 Để NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN Phục vụ bữa ăn cho Tình Yêu của bạn 👍Giảm ngay 10% trên tổng hoá đơn (từ 10h-14h hàng ngày)... 👍 Giảm 10% khi đặt bàn trước 16h 🤪 Ăn Nướng —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN 🤪 Ăn Lẩu —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN DC: Kiot 6 bờ hồ Hoàng Quy - Kim Ngọc - tp Vĩnh Yên
LH: 0945314148 See More
NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN
🌹🌹🌹LỄ TÌNH YÊU-PHIÊU VỚI NHẮNG NƯỚNG🌹🌹🌹 🤪🤪 Để NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN Phục vụ bữa ăn cho Tình Yêu của bạn 👍Giảm ngay 10% trên tổng hoá đơn (từ 10h-14h hàng ngày)... 👍 Giảm 10% khi đặt bàn trước 16h 🤪 Ăn Nướng —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN 🤪 Ăn Lẩu —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN DC: Kiot 6 bờ hồ Hoàng Quy - Kim Ngọc - tp Vĩnh Yên
LH: 0945314148 See More
NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN
🆘🆘🆘TIN GIẬT NẢY 🆘🆘🆘 NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN phục vụ #BUỔI_TRƯA ✅ Từ ngày 6-1 QUÁN QUEN bắt đầu phục vụ #BUỔI_TRƯA tất cả các ngày trong tuần... 👍Giảm ngay 15% trên tổng hoá đơn (từ 10h-14h hàng ngày) 👍 Giảm 10% khi đặt bàn trước 16h 🤪 Ăn Nướng —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN 🤪 Ăn Lẩu —> NHẮNG NƯỚNG QUÁN QUEN DC: Kiot 6 bờ hồ Hoàng Quy - Kim Ngọc - tp Vĩnh Yên
LH: 0945314148 See More