<

❖ Lĩnh vực hoạt động

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp - SMEs Support Program hoạt động ở lĩnh vực Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước
Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của DNNVV Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương
Sự đóng góp của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng lên nhanh chóng cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, sự đó... ng góp của các doanh nghiệp này đối với kim ngạch xuất khẩu vẫn còn khá khiêm tốn. Xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu là từ khu vực tư nhân (gồm các doanh nghiệp cổ phần) và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực tế cho thấy, Việt Nam cần thúc đẩy sản xuất xuất khẩu theo chuỗi giá trị, thay thế việc dựa vào lợi thế xuất khẩu với nguồn nhân lực giá rẻ bằng việc xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, thiết kế đẹp, tiêu chuẩn đảm bảo, v.v… Đây cũng chính là thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa của Việt Nam. Tại Việt Nam, cũng như các quốc gia khác, các Trung tâm xúc tiến thương mại và các Tổ chức hỗ trợ thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các DNNVV thúc đẩy các hoạt động kinh doanh xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Mục tiêu chính của Chương trình là nâng cao sự đóng góp của các DNNVV trong những lĩnh vực xuất khẩu ưu tiên thông qua việc nâng cao hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiềm năng ở cấp vùng và địa phương. Mục tiêu này được thực hiện thông qua việc tăng cường và phát triển năng lực cho ba nhóm đối tượng, cụ thể: 1. Củng cố năng lực cho các Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh, các Tổ chức hỗ trợ thương mại và hiệp hội ngành hàng ở địa phương để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa ở địa phương; 2. Củng cố năng lực cho các tổ chức trên thông qua ba Mạng lưới hỗ trợ thương mại, do ba điều phối viên điều hành các hoạt động dưới sự hướng dẫn của Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương, là cơ quan chuyên trách về xúc tiến thương mại của Chính phủ Việt Nam; 3. Thành lập Hội đồng xuất khẩu quốc gia (XKQG) nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ chính phủ trong hoạt động giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu quốc gia thông qua việc ghi nhận ý kiến đóng góp và phản hồi từ các Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh, các Tổ chức hỗ trợ thương mại, Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn và các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa; 4. Tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật của Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM), với vai trò đứng đầu hệ thống xúc tiến thương mại quốc gia, cho các Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh, các Tổ chức hỗ trợ thương mại và Hiệp hội ngành hàng tại địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DNNVV; củng cố năng lực quản lý, đánh giá và giám sát của Cục Xúc tiến thương mại ngang tầm là cơ quan của chính phủ trong việc triển khai các Chương trình XTTM quốc gia. Đây là Chương trình tiếp nối Dự án “Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Phát triển xuất khẩu ở Việt Nam - VIE/61/94” (được triển khai trong giai đoạn từ 2004 – 2007 và giai đoạn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2009) do Bộ Kinh tế Thụy Sĩ (SECO) tài trợ. Dự án này tập trung xây dựng năng lực cho Cục XTTM và một số Hiệp hội ngành hàng ở cấp trung ương. Chương trình được xây dựng dựa trên các khuyến nghị từ Báo cáo đánh giá cuối kỳ của Dự án VIE 61/94, đồng thời cũng phù hợp với những ưu tiên của Chính phủ về phát triển DNNVV hướng tới việc nâng cấp năng lực hỗ trợ thương mại của chính quyền địa phương và nhất quán với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong lĩnh vực phát triển thương mại và doanh nghiệp. Chương trình được đề xuất thực hiện trong bốn năm với giai đoạn đầu, hay giai đoạn khởi động kéo dài 15 tháng, là giai đoạn quan trọng có ý nghĩa nền móng cho ba năm tiếp theo. Trong giai đoạn khởi động, việc xác định và thống nhất các hoạt động giúp cho Cục Xúc tiến thương mại và SECO có thể nhận biết và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra, đồng thời tiến hành những điều chỉnh thích hợp cho ba năm tiếp theo của Chương trình. Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật này được thiết kế trên cơ sở cách tiếp cận theo mô hình “chương trình”. Cách tiếp cận này sẽ cho phép Chương trình có độ linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch hoạt động hàng năm trên cơ sở đồng thuận từ Ban Chỉ đạo Chương trình. Một khung lô-gic chi tiết (Phụ lục 1) và một số mốc hoạt động chính (Phụ lục 3) cụ thể hóa các bước thực hiện của Chương trình trong bốn năm. Đối với giai đoạn khởi động, một khung lô-gic chi tiết cùng kế hoạch hoạt động (Phụ lục 2) và dự toán ngân sách (Phụ lục 4) cũng được xây dựng. Kế hoạch hoạt động và ngân sách từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 sẽ được Chương trình xây dựng vào cuối mỗi năm kế hoạch của Chương trình và phải được Ban chỉ đạo Chương trình thông qua. Cơ sở của hoạt động hỗ trợ này được mô tả dưới đây trong mục “Cơ sở: Phân tích tình hình”, “Khái niệm” và “Mô hình thực hiện”. Ý tưởng cơ bản của Chương trình có thể được mô tả như sau: tập trung vào các DNNVV tại địa phương, xây dựng chính sách theo hướng phân cấp hoạt động hỗ trợ thương mại mang tính bền vững cho các DNNVV, tiếp cận vấn đề theo phương thức thực hiện kiểu “chương trình” (không phải cách tiếp cận của một dự án với những hoạt động cụ thể và cố định), xây dựng cơ sở vững chắc thông qua giai đoạn đầu có tính thử nghiệm và thực hiện có hiệu quả các giai đoạn tiếp theo của Chương trình. See More
Fanpage of "Decentralized Trade Support Services for Strengthening the International Competitiveness of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises" Program

Bài viết về Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp – SMEs Support Program

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp - SMEs Support Program
Gửi DN quan tâm đến XK sang Trung Quốc
Hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại Hội nghị giao thương NÔNG SẢN, THỦY SẢN và THỰC PHẨM Việt Nam - Trung Quốc 2020 (Trùng Khánh) :tokyo_tower: :tokyo_tower: :tokyo_tower: TRỰC TUYẾN
:star2: Đơn vị tổ chức: TT Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến TM và Văn phòng XTTM Việt Nam tại Trùng Khánh, phối hợp với Ủy ban Thương mại Trùng Khánh, Ủy ban Xúc tiến TM Trùng Khánh....
:star2: Thời gian: Trong 02 ngày, dự kiến trong tháng 6/2020 (thời gian cụ thể thông báo sau)
:four_leaf_clover: Địa điểm: Trực tuyến (tối đa 250 suất).
:star2: Quy mô: Khoảng 60-80 DN Việt Nam và Trung Quốc (Trùng Khánh).
:star2: Ngành hàng: Ưu tiên các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc
:point_right: Nông sản (Rau, củ, quả tươi, sấy khô, các loại hạt, gia vị...)
:point_right: Thủy sản (khô, đông lạnh và đóng hộp)
:point_right: Thực phẩm chế biến
:point_right: Đồ uống: Cà phê, sữa, nước ép trái cây...
:point_right: Bánh kẹo
Đăng ký tại đây: https://bit.ly/2xqpMbC (Chỉ có từ 170-190 suất được đăng ký vì vậy sẽ ưu tiên DN đăng ký sớm, hạn ĐK là ngày 14/5/2020).
:four_leaf_clover: Chi tiết xin liên hệ:
:point_right: Anh Tuấn Vũ (☎️: 0936582237) hoặc
:point_right: Chị Phương Trang (☎️: 0936760000)
Email: trangnpvietrade@gmail.com / ketnoigiaothuong@gmail.com See More
Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp - SMEs Support Program
Gửi các DN thông tin cho phép XK khẩu trang
Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp - SMEs Support Program
Kính gửi các doanh nhân, Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại đang thực hiện triển khai việc kết nối giao thương giúp các DN Việt Nam tiếp cận được thị trường nước ngoài. Hiện nay, chúng tôi đã và đang kết nối với các đối tác lớn tìm kiếm nhà cung cấp, sản xuất tại thị trường Việt Nam đưa vào chuỗi thương mại Walmart, Cosco , … tại Bắc Mỹ .
Dưới đây là danh mục các mặt hàng có tiềm năng và đối tác đang tìm kiếm :
1. Thực phẩm (Đồ đóng hộp, đóng gói) : Hoa quả đóng hộp, hoa quả... sấy (đào, dứa, chuối, …) , các loại hạt, các loại gia vị và mỳ …
2. Thời trang : Các sản phẩm phòng ngủ (chăn, ga, gối, đệm, …) , hàng thời trang, các sản phẩm may dệt , giày dép …
3. Trang trí nhà cửa : Đồ nội thất, đồ gốm, đồ làm bếp , đồ làm vườn, các dụng cụ thắp sáng, …
4. Thiết bị gia dụng : Thiết bị điện dân dụng, các sản phẩm chứa đựng (khay đưng, thùng đựng … với đa dạng chất liệu)
5. Sản phẩm chăm sóc cá nhân : Miếng rửa mặt, cọ tắm , khăn mặt, khăn tắm , …
6. Giải trí : Đồ chơi cho trẻ em , các sản phẩm thể thao, quà lưu niệm, quà tặng …
7. Chăm sóc thú cưng : Tấm lót vệ sinh, ổ nằm , …
Trung tâm INTEC trân trọng gửi đến các doanh nghiệp, các nhà sản xuất … lời mời phối hợp với mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu tại thị trường Bắc Mỹ. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Ứng dụng công nghệ Xúc tiến thương mại (INTEC) – Cục Xúc tiến thương mại.
- Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Email: intec@vietrade.gov.vn ; intec@intec.gov.vn
- SĐT: 024.39368461
- Liên hệ: Ms Yến: SĐT: 091.857.1993 ; Mail: yennh@vietrade.gov.vn See More
Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp - SMEs Support Program
Đừng bỏ lỡ Chương trình cuối cùng trong năm 2019 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm & xây dựng thương hiệu do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp cùng Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP) tổ chức.

Hình ảnh Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp – SMEs Support Program

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp – SMEs Support Program Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp – SMEs Support Program

Bạn cần thay đổi thông tin Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp – SMEs Support Program?

Xem thêm Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước