❖ Lĩnh vực hoạt động

Ex-lover hoạt động ở lĩnh vực Đài phát thanh
Liên hệ hợp tác: https://www.facebook.com/suthanh.tt1 Theo dõi kênh youtube : https://www.youtube.com/channel/UCxEzD_AMkLyaLTSUMcNShHw?view_as=subscriber

Bài viết về Ex-lover

🤦🏽‍♀️
Mình rất thích skincare
nhưng skin đéo care mình
Ex-lover
Đây là tao trong giờ học online:
Ex-lover
um
Ex-lover
Khi mày nhận ra mày đã quên hết kiến thức đã học sau kì nghỉ dịch này:
Ex-lover
Hôm qua trước khi đi ngủ tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình rằng ngày mai sẽ làm bài tập mà thầy cô đã giao, và hôm nay tôi làm biếng