Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng

Chính sách của dlm.vn là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho http://dlm.vn (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “http://dlm.vn”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để giải thích thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, dlm.vn thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích của dlm.vn trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của dlm.vn sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, dlm.vn có ​​thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

dlm.vn cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên http://dlm.vn bài đăng trên blog. dlm.vn chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của dlm.vn chọn tương tác với dlm.vn theo cách yêu cầu dlm.vn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà dlm.vn tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại http://dlm.vn cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của dlm.vn và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thống kê tổng hợp

dlm.vn có ​​thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. dlm.vn có ​​thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, dlm.vn không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cookies

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, dlm.vn sử dụng “Cookies”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. dlm.vn sử dụng cookie để giúp dlm.vn xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng http://dlm.vn của họ và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập dlm.vn không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của dlm.vn, với nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web của dlm.vn có ​​thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie, bạn thừa nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của dlm.vn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, dlm.vn có ​​thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của dlm.vn. dlm.vn khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.